Øvre Nes Vel grenser i grove trekk mot Fekjan i vest, mot Nesbukta i øs

Litt om oss

 

Øvre Nes Vel grenser i grove trekk mot Fekjan i vest, mot Nesbukta i øst, mot Landøya ungdomsskole og Holmen Yachtverft i syd og mot Mellom Nes skole og Nesveien i nord.

Styrets sammensetning for 2023-2024: 

Kontakt styret: 

Jørgen Sollie (Styreleder) 

Siri R. W (Nestleder)

Morten Syljeset 

Kristin Bjørge 

Louise Burènius Sandersen

Vigdis Reiling

Espen Bøch

t, mot Landøya ungdomsskole og Holmen Yachtverft i syd og mot Mellom Nes skole og Nesveien i noweb_headerrd.

.

 

Historikk

Alle boligtomtene som hører inn under Øvre Nes Vel er utparsellert fra Øvre Nes gård. Historiske kilder forteller at denne gården er en gammel boplass, ryddet lenge før vår tidsregning.

Omkring 1825 var gården på 100 mål jord og 150 mål skog. I de siste hundre årene har gården hatt forskjellige eiere. Sommeren 1934 ble den solgt for 120.000 kroner til Hans Christian Mamen, Vogelund med et interesseselskap i Sandefjord, som utparsellerte eiendommen. Utover i årene fra 1935 ble tomteområdet på Øvre Nes utparsellert. En del av arealet ble disponert som felleseie for samtlige selvstendige byggetomter. Fellesarealene er på til sammen 20 mål og omfatter blant annet felles badestrand ved Nesbukta og Evaskogen.

 

Fellesarealer

Vellet har en liten felles badestrand som ligger mot Nesbukta. Badestranden har i alle år vært flittig besøkt av barn og voksne. Allerede i begynnelsen av 1950 årene ble det bygget stupebrett og badeflåte. Disse har blitt fornyet med årene. På båthavnen er det satt opp krakker og bord.

Evaskogen har gjennom årene vært et kjært sted for barn på oppdagelsesferd og små indianere på krigstien. Det har tidligere kommet flere forslag til bruk av deler av arealet, blant annet som fotballbane. Dersom noen har ideer om bruk av arealet til allmenn nytte og hygge så er veistyret åpent for forslag.

Arealet mellom Elveveien og Neselva, og arealet mellom Plantasjens store parkeringsplass og sjøen er også vellets felleseie.