Velkommen til Øvre Nes Vel

Link til Båtforeninger TRYKK HER


Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å administrere vellets fellesarealer, føre tilsyn med og vedlikeholde dets eiendeler etc.

Likeledes tilligger det foreningen å arbeide for et godt beboermiljø og for stedets forskjønnelse, derunder dra omsorg for at bebyggelsen ikke nedsetter stedets karakter. 

Vi oppforderer til å følge oss på Facebook.

 

For Vel medlemmer - logg inn til medlemssystemet